Sa! 2021

De Grouster de online krant van grou 2021

Persbericht Vries Nu Zomertentoonstelling Bonifatiuskerk Vries 2019

Open Atelier Janny Pieck-Plantinga 2016

Open Atelier Route Opsterland 2016

Cultuurkrant Opsterland 2015

Cultuurkrant Opsterland 2014

Ondernemerskrant 2013

De Woudklank

Mid-Frieslander

Omrop Fryslân TV Nieuws

EO TV

Omrop Boarnsterhim Radio

Omrop Fryslân Radio

Skûtsjeskrant

Meerdere uitgaves VVV

Leeuwarder Courant 2x

Mid-Frieslander

Friesch Dagblad

Radio Interview

Artschool Magazine (schildercursus van eigen hand voor 3 afleveringen + vervolg)

Artschool Magazine (schildercursus van eigen hand voor 10 afleveringen)

Art Expo Jaarboek 1998

Art Expo Jaarboek 1997

Art Expo Jaarboek 1996

Nieuws TV/ Drachtster Courant/ Mid-Frieslander

Radio interviews

Uitgave AV Holding 'Van Toren Tot Toren'

Bulletin Artoteek Osdorp

Meerdere publicaties, zoals Lokale TV Amsterdam