2016 Open Atelier Janny Pieck-Plantinga

2016 Open Atelier Route Opsterland

2015 Cultuurkrant Opsterland

2014 Cultuurkrant Opsterland

2013 Ondernemerskrant

De Woudklank

2002 De Grouster 

Mid-Frieslander

2000 Omrop Fryslân TV Nieuws

2000 EO TV

2000 Omrop Boarnsterhim

2000 Omrop Fryslân Radio

2000 Skûtsjeskrant

Meerdere uitgaves VVV

Leeuwarder Courant 2x

Mid-Frieslander

Friesch Dagblad

Radio-interview

1998 Artschool Magazine (schildercursus van eigen hand voor 3 afleveringen + vervolg)

1997 Art school Magazine (schildercursus van eigen hand voor 10 afleveringen)

Art Expo Jaarboek 1998

Art Expo Jaarboek 1997

Art Expo Jaarboek 1996

Nieuw TV/ Drachtster Courant/ Mid-Frieslander

Radio interviews

Uitgave AV Holding 'Van Toren Tot Toren'

1993 Bulletin Artoteek Osdorp Amsterdam

1993 Meerdere publicaties, o.a. Lokale TV Amsterdam